ZeisterZegelZoekers2000

ZZZ2000 is een postzegelvereniging die voortkomt uit de Zeister Postzegelvereniging ZZZ74. Pas in 1978 werd de vereniging officieel, via een oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In die tijd werden de bijeenkomsten gehouden bij cultureel centrum Boschlust te Zeist, maar door brand aldaar in 1993 is veel van ons archiefmateriaal verloren gegaan. Vanaf 1998 werd onderzocht of ZZZ74 kon samengaan met de postzegelvereniging Zeist & Omstreken. Nadat de organisatorische en financieel technische problemen waren opgelost is de nieuwe vereniging ZZZ2000 ontstaan. Onze verenigingsavonden worden al lange tijd gehouden in het gebouw van het Zeister Mannen Koor, nu bekend als het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 te Zeist.

 

Wilt u eens kennismaken met onze vereniging, dan kan dat natuurlijk op een van onze verenigingsavonden. Kom gerust langs om de sfeer te proeven en een lidmaatschap rustig te overwegen. Gezellig een avondje postzegelen, met een veiling, een bingo, een loterij en aanwezigheidsprijzen. Verder wordt er af en toe een lezing over een filatelistisch onderwerp gegeven, meestal in combinatie met een lekkere gratis maaltijd. 

 

De verenigingsavonden zijn eens per maand behalve in juli en augustus en altijd op de eerste woensdagavond van de maand en in 2024 dus op:

 

3 januari 2024

7 februari 2024

6 maart 2024

3 april 2024

1 mei 2024

5 juni 2024

4 september 2024

2 oktober 2024

6 november 2024

4 december 2024

 

Aanvang van een avond is om 20.00 uur, maar de zaal is al om 19.00 open om de kavels te bekijken en alvast wat bij te kletsen.

Neemt u vooraf dan even contact op met onze secretaris (henk.hendriks5@gmail.com) zodat wij weten van uw komst.

 

De contributie bedraagt 20 euro per jaar dan krijgt u deze digitaal. Een papieren versie met een gepaste postzegel kost 20 euro per jaar extra.

Indien U via onze vereniging ook het maandblad Filatelie wilt ontvangen bedraagt de contributie nogmaals 20 euro extra per jaar.

 

De contributie wordt afgedragen over de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

 

Bankrekeningnummer Zeister Zegel Zoekers 2000: IBAN NL04INGB0003122378