Volkskrant 15 maart 2018

Elke vierkante millimeter telt

Volkskrant Magazine 17 februari 2018 door Bob Witman

 

Zeister Zegelzoekers 2000 zwaaien het seizoen gedag

Postzegelliefhebbers van de vereniging Zeister Zegelzoekers 2000 kunnen dit seizoen nog tweemaal hun hart ophalen. De laatste bijeenkomsten van dit jaar zullen op 1 november en 6 december plaatsvinden in het Torenlaan Theater.

De vereniging heeft een ledenaantal van vierenzestig. “Er komen gemiddeld dertig à veertig mensen op onze verenigingsavonden”, vertelt secretaris Henk Hendriks. “Hoewel we een relatief kleine club zijn, komt een groot deel van de leden naar de verenigingsavonden. Dat is dus mooi.” Volgens Hendriks is het altijd erg gezellig.  “Veel mensen zijn al lang lid en kennen elkaar daarom goed. Er wordt volop bijgepraat en gelachen.” Naast het verzamelen van postzegels zijn deze avonden steevast gevuld met andere activiteiten. “We verzorgen elke bijeenkomst een veiling, waardoor je de kans krijgt om tegen redelijke prijzen je verzameling uit te breiden. Bovendien gaat iedereen wel met een of twee prijzen naar huis die via de bingo of loterijen te winnen zijn.”

 “Afgelopen jaar was een goed jaar voor ons. De bijeenkomsten werden goed bezocht en de sfeer was telkens uitstekend. We hebben twee interessante lezingen verzorgd gekregen door een aantal leden. We hadden ook één bijeenkomst met een heerlijk buffet. Natuurlijk zou het leuk zijn als er meer leden bijkomen. We hebben immers een vaste groep postzegelliefhebbers die over veel kennis beschikken, maar de gemiddelde leeftijd is nu eenmaal hoog. Daardoor zijn sommige leden al ziek geworden of overleden. Kortom: het wel en wee van het verenigingsleven.” Om toch leden aan te blijven trekken, heeft de vereniging sinds kort een website om meer bekendheid te krijgen. Dit wordt ook gedaan via lokale huis-aan-huisbladen en zichtbaarheid op Facebook en Twitter. 

“Verder kan ik zeggen dat de Zeister Zegelzoekers 2000 uit een vriendelijke club mensen bestaat. Iedereen staat open voor nieuwe contacten en ideeën. Zo hebben we dit jaar een enquête gehouden onder de leden om te inventariseren wat iedereen spaart, bijvoorbeeld welke landen of thema’s. Ons doel was om hiermee de rondzendingen en de veilingen nog beter af te stemmen op de interesses en behoeften.”

Te lezen op : http://zeist.hu.nl/zeister-zegelzoekers-zwaaien-het-seizoen-gedag/

Liefhebberij op z’n retour

Vandaag: wie verzamelt nog postzegels?

| Marjolein Schipper, de Telegraaf 14-10-17

Alles was heus niet beter in de jaren 60, 70 en 80, maar misschien veel leuker! In deze rubriek halen we herinneringen op.

 

Mijn vader bracht vele avonden aan tafel door. Met een speciale pincet werden de kleurige rechthoekjes voorzichtig onder doorzichtige flapjes gestopt. Verstoord keek hij op als wij kinderen de deur opengooiden en een windvlaag over het tere postzegellandschap trok...

Wie verzamelt er eigenlijk nog postzegels, vroeg ik me af. Het lijkt zo’n hobby van vroeger, net zoals sigarenbandjes of suikerzakjes. Lezeres Monique van Barneveld startte er in de jaren zeventig mee. „Eerst zegels van kaarten ’afgestoomd’, later postfris: zegels die niet zijn gebruikt. Toen echt een rage! Er waren zelfs ruilbeurzen. Gestopt omdat het te kostbaar begon te worden en de waarde van de zegels alleen maar minder werd. Toch bewaar ik ze, want misschien worden ze opeens meer waard.”

Vele lezers zijn het erover eens dat het een enorm leuke hobby is. Maar helaas op zijn retour. Victor Visser is 84 en herinnert zich dat in de jaren vijftig elke aangeschafte serie elk jaar duurder werd. „Postzegelmarkten waren een belevenis. Maar werden er vroeger jaarlijks duizenden postzegels uitgegeven en gedrukt, nu ligt het totaal anders. Kinderen en kleinkinderen hebben geen belangstelling meer voor de verzameling van vader of opa.” Dus gaat Visser maar even naar zijn poststempels kijken: „Daar is gelukkig nog wel interesse in.”

Paulien van Wijngaarden stuitte op haar oude albums. „Ik had alles van na de oorlog en best veel van daarvoor. Alles bij elkaar bracht het slechts 250 euro op.” Paulien stort zich liever op munten: „Die houden tenminste hun metaalwaarde.”

Toch nemen filatelisten het voor hun hobby op. Onno Brouwer, postzegelhandelaar van beroep, bestrijdt in zijn mail aan mij de dood van het fenomeen. „Er is een wereldwijde actieve verzamelmarkt voor gewild materiaal. Voor postzegels die in grote aantallen zijn uitgegeven en waarvoor geringe belangstelling is, geldt inderdaad dat ze niet veel opbrengen. Als mensen daaraan willen verdienen, is een teleurstelling onvermijdelijk.”

Volgens Brouwer geven posterijen wereldwijd al vele jaren „indrukwekkende hoeveelheden plakplaatjes uit voor de verzamelaar”. „Pure winst, want ze hoeven er nooit een tegenprestatie voor te leveren. De zegels verdwijnen immers in de albums. Maar collecties met zeldzame zegels in mooie kwaliteit hebben nog steeds waarde.”